استان آذربایجان شرقی

نمایندگان خدمات پس از فروش استان آذربایجان شرقی

احمد بیدار
تبریز: بلوار طالقانی – بالاتر از فلکه ترمینال – جنب کوی آزادگان – خدمات فنی صدر – پلاک 334
تلفن: 42238355
تلفن همراه: 09143912583


عباس تنومند
تبریز: نصف راه – نبش میدان ژاله
تلفن: 34448145
تلفن همراه: 09144014419


رحیم حداد

عجب شیر: خیابان امام – بازار قدیم – روبروی بازار طلا – دفتر فنی حداد
تلفن: 37622177
تلفن همراه: 09143211705


ابوطالب مراد خانی

هشترود: خیابان شهید بهشتی جنوبی – تعمیرگاه مجاز مراد خانی
تلفن: 52624667
تلفن همراه: 09141232160


باقر غفاری

مراغه: خیابان قائم جنوبی – شرکت خدمات غفاری
تلفن: 37243315

تلفن: 37243316
تلفن همراه: 09141211557


نقی محمودی

هادی شهر: میدان نبوت – خدمات فنی محمدی
تلفن: 42041741
تلفن همراه: 09143920262


جواد شرقی

ملکان: خیابان معلم – تعمیرگاه جنرال
تلفن: 37825665
تلفن همراه: 09143212510


حسین علی سیرانی

میانه: خیابان امام – خیابان سرچشمه شمالی – تعمیرگاه سیرانی
تلفن: 52223735
تلفن همراه: 09144231143


حسن آهنگر

تسوج: خیابان امام – تاسسات آب رسانی امین گاز
تلفن: 42573766
تلفن همراه: 09143722413


حسن حیدری

آذر شهر: خیابان امام – بالاتر از پاسگاه – جنب مدرسه سبحان
تلفن: 34227974
تلفن همراه: 09143124163