نمایندگان خدمات پس از فروش استان اردبیل

عبداله قانع

اردبیل: خیابان یاقوت – جنب پل آبروان – روبروی مسجد آبروان – تعمیرگاه لوازم خانگی قانع

تلفن: 33245151

تلفن: 33231736

تلفن همراه: 09143512236