نمایندگان خدمات پس از فروش استان ایلام

امین یاسمی
دهلران: خیابان سعدی شمالی – نمایندگی بوتان یاسمی
تلفن: 33726555
تلفن همراه: 09188429396


حشمت عبدالهی
ایلام: خیابان خرمشهر – روبروی بنیاد جانبازان – خدمات فنی عبدالهی
تلفن: 33347242


رضا حسین کولی وند

دره شهر: خیابان نیروی هوایی – جنب بانک کشاوزی – تعمیرگاه مجاز بوتان
تلفن: 35224870
تلفن همراه: 09188413937


یوسف میرزائی

ارکواز ملکشاهی: میدان شهدا – خیابان شهید فیاض بخش – خدمات فنی میرزائی
تلفن: 33854020
تلفن همراه: 09183410545


محمد رشیدی

ایلام: خیابان واسطی – تعمیرگاه ذوالفقار
تلفن: 33352494
تلفن همراه: 09187429735