نمایندگان خدم از فروش استان بوشهر

شکراله مرادی

برازجان: خیابان 7 تیر – روبوری بانک صادرات – خدمات فنی مرادی

تلفن: 34225326

تلفن همراه: 09171719214


مهدی غلامی

خورموج: میدان شهید بهشتی – خیابان دانشجو – شرق نیروی انتظامی

تلفن: 35321213

تلفن: 35322068