استان خراسان رضوی

نمایندگان خدمات پس از فروش استان خراسان رضوی

 

محمد حسین گنوری

مشهد: بلوار شمیه – خدمات فنی مهندسی ایمان

تلفن: 38831057

تلفن: 38831058


محمد تقی نقیئی

مشهد: چهار راه گاز – رسالت 38 – پلاک 210

تلفن: 32723756

تلفن: 32707061

تلفن همراه: 09153205571


محمد باقر راد منش

سبزوار: خیابان طالقانی – سرویس خدماتی پیمان

تلفن: 44229560

تلفن: 44228348

تلفن همراه: 09155710376


قاسم مصلح

سبزوار: فلکه کارگر – کارگاه فنی برادران مصلح

تلفن: 44228190

تلفن همراه: 09155710669


سعید پروانه

تربت حیدریه: خیابان مدرس – نبش مدرس 17 – خدمات فنی پروانه

تلفن: 52313477

تلفن همراه: 09151327477


علی اسلامی

فریمان: داخل امام خمینی 16 – خدمات فنی اسلامی

تلفن: 34622998

تلفن: 34628796

تلفن همراه: 09153120146


مرتضی جمال شرق

نیشابور: خیابان 15 خرداد – بالاتر از بانک کشاورزی – تعمیرگاه جهان شرق

تلفن: 42222316

تلفن همراه: 09151511729


علی اکبر یاسری

فردوس: خیابان بعثت شمالی – خدمات فنی یاسر

تلفن: 32729394

تلفن همراه: 09155344905


حمید رضا ورزشکار

خواف: خیابان وحدت – الکتروتکنیک حمید – پلاک 25

تلفن:54223260

تلفن همراه: 09153325294


احمد منوری

کاشمر : خیابان قائم – ابتدای خیابان شهید باقری

تلفن: 55224433


عباس شرفی

کاشمر : حاشیه خیابان بلواربسیج – سرویس – لوازم خانگی شرفی

تلفن: 55267001


وحید حنیفی

تایباد : خیابان جامی غربی – خدمات فنی پدیده- پلاک 147

تلفن: 54525355


محسن نیاز آبادی

تايباد: شهرك امام حسين (ع) بلوار فرهنگيان خدمات فني برودتي سرمايش

تلفن: 54526538


جلیل رضوانی

مشهد: خیابان اخوند خراسانی – میدان گنبد سبز – پلاک 1057

تلفن: 32237741