استان خراسان شمالی

نمایندگان خدمات پس از فروش استان خراسان شمالی

 

محمد لطفی

اسفرائن: خیابان معلم – ساختمان حوزه علمیه – مغازه شماره 5 – تعمیرگاه لطفی

تلفن: 37222669


علی الهی

بجنورد: خیابان مدرس – بین چهار راه خوشی و قیام – خدمات فنی الهی – پلاک 737

تلفن: 3221055

تلفن: 32223642