نمایندگان خدمات پس از فروش استان قزوین

علی اصغر دوستی

قزوین: انتهای خیابان راه آهن – روبروی کاخانه کشمش – نمایندگی دوستی – پلاک 197

تلفن: 33557405-0281

تلفن همراه: 09122812633

تلفن همراه: 09126823776


کاظم طاهر خانی

تاکستان: بلوار شهید بهشتی – نبش خیابان توحید -روبروی منبع آب

تلفن: 35225261-0282

تلفن همراه: 09126823685

 


عبداله مهین رنجبر

آبیک: بلوار امام – الکتروتکنیک رنجبر

تلفن:  2824871-0282

تلفن: 32823871 -0282

تلفن همراه: 09121816542

 


 

ابولفضل دوستی

محمود آباد نمونه: خیابان امام خمینی – مقابل اداره پست – خدمات فنی دوستی

تلفن: 33264641-0282

تلفن همراه: 09122817025

 


 

حمید تقی زاده

شهر صنعتی البرز و الوند: خیابان ولیعصر – جنب بنگاه بخشی – خدمات تقی زاده

تلفن: 32225583-0282

تلفن همراه: 09191820744

 


 

رضا گل محمدی

بوئین زهرا: خیابان ولیعصر شرقی – پاساژ میرزایی – خدمات فنی ناسیونال

تلفن: 34225075-0282

تلفن همراه:09352565910


علی درزی

قزوین: اسفرورین- بلوار امام- خدمات فنی درزی

تلفن: 35520252


حسن حیدری

قزوین: فلکه حیدری – جنب شعبه نفت – روبروی دبستان خضراء

تلفن: 33332150


محسن دوستی

قزوین-ابتدای تهران قدیم – درب ری کوچه حمید خانی-بن بست افشار

تلفن: 33579699