نمایندگان خدمات پس از فروش استان کردستان

رحمان سیده

سنندج: خیابان آبیدار – بعد از میدان مولوی – نمایندگی پارس

تلفن: 33234959

تلفن همراه: 09183714517


محمد مومنی

خیابان شریعتی – ابتدای بوعلی شمالی – خدات فنی پیام

تلفن: 35226916

تلفن همراه: 09183723860


رئوف احمدی

سقز: خیابان معلم – نرسیده به شعبه نفت – تعمیرگاه ناسیونال

تلفن: 36234711

تلفن همراه: 09188742143


علی داردان

مریوان: خیابان جمهوری – سبزه میدان – جنب مسجد هزاوه

تلفن: 34523667

تلفن همراه: 09187850611


فردین بهمنی

سنندج: خیابان گلشهر – مغازهای شهرداری – خدمات فنی فردین

تلفن: 33129625

تلفن: 33153025


 

رزگار جباری

بانه:خیابان عطار – روبروی مسجد امام

تلفن: 34262275