نمایندگان خدمات پس از فروش استان کرمانشاه

عباس پیر دهقان

کرمانشاه: میدان جوانشیر – روبروی گرمابه آئینه – خدمات فنی غرب

تلفن: 37229567

تلفن: 37275455

تلفن همراه: 09181312619


رضا وروائی

کرمانشاه: خیابان 22 بهمن – سی متری دوم – یخچال سازی رضا

تلفن: 38353406

تلفن همراه: 09183398660


افشین کولانی

کرمانشاه :شهرک حافظیه- خ 45 متری دوم – 17 متری غزالی – پلاک 16

تلفن: 38369500

تلفن: 38369672


کمال رضایی

پاوه: خیابان شهدای 26 مرداد – سرویس مجاز آزمایش – فیلور

تلفن: 46122679

تلفن همراه: 09183323256


فیروز عبدی

اسلام آباد غرب: میدان امام – خیابان شهید ریزه وندی – خدمات فنی عبدی

تلفن: 45221215

تلفن: 45220381

تلفن همراه: 09188338155


فاتح رضائی

روانسر: ابتدای بلوار معلم – کوچه جنب مسجد جامع – خدمات فنی رضائی

تلفن: 43524322

تلفن: 43526969

تلفن همراه: 09188596323


اردشیر قزوینه

صحنه: خیابان شهید رحمتی – سه راه رشیدی

تلفن: 48328846

تلفن: 48320912

تلفن همراه: 09188371932


محمد فیضی

جوانرود: خیابان 22 بهمن – روبروی اتومبیل مولوی

تلفن: 46221271

تلفن همراه: 09183395475