نمایندگان خدمات پس از فروش استان کرمان

حسین شاعر

کرمان: خیابان شهاب – روبروی داروپخش – تعیرگاه شاعر

تلفن: 32229086

تلفن همراه: 09133413200


رضا رنجبر

کرمان: اول بلوار میرزا آقا خان – نبش کوچه 68 – مرکز تعمیر لوازم خانگی رنجبر

تلفن: 33223697

تلفن همراه: 09131417859


اکبر عباس پور

رفسنجان: خیابان تختی – موسسه فنی جنرال

تلفن: 5236660-0391

تلفن همراه: 09131912278


حسین اسماعیلی پور

رفسنجان: خیابان کارگر – نبش کوچه شماره 20 – خدمات فنی اسماعیلی

تلفن: 35222090

تلفن همراه: 09131938350


فرهاد حسنی منشادی

جیرفت: خیابان ابوذز جنوبی – نرسیده به فلکه 17 شهریور – خدمات فنی شفیق

تلفن: 32213144

تلفن همراه: 09391489518


کاوس کاوسی

سیرجان: خیابان آیت اله سعیدی – روبروی بانک تجارت

تلفن: 3

4240309تلفن همراه: 09132458014