نمایندگان خدمات پس از فروش استان گیلان

سید رضا میر نور
رشت: خیابان تختی – خیابان توانبخشی – خدمات فنی میر نور
تلفن: 33126611
تلفن: 33121774
تلفن همراه: 09111318990


هادی شیدای قربانی

لاهیجان: خیابان شهدا – پایین تر از بانک ملی – خدمات فنی ایران پویا
تلفن: 42335309

تلفن: 42346629
تلفن همراه: 09111414345