جشنوراه جوایز گرمای جنوب

شرکت گرماي جنوب به پاس قدراني از شما خريدارن محترم اقدام به برگزاري جشنوراه جوايز ارزنده نموده و به قيد قرعه به خريدارن محترمي که اقدام به خريد دستگاه کولر آبي گرماي جنوب کنند يک دستگاه خوردوي پژو206 در دو مرحله قرعه کشي مجزا به خريدران اهدا خواهد نمود. لذا خواهشمند است براي شرکت در قرعه کشي گرماي جنوب شماره سريال محصول خود را به شماره 1000667788 ارسال نموده تا شما برنده خوش شانس اين دروه از جوايز باشيد.

قرعه کشي اولين خودرو 206 به مناسبت آزاد سازي خرمشهر در سوم خرداد 1396 برگزار گردید و قرعه کشي دومين خودرو پژو 206 دهم شهريور همزمان با عيد سعيد قربان برگزار خواهد شد.