نمایندگان خدمات پس از فروش استان خوزستان

عبدالکریم جوری

خرمشهر: خیابان جمهوری اسلامی – فلکه احمد زاده – خدمات فنی برادران جوری

تلفن: 53526817


نجف علی خندانی

بهبهان: خیابان جوانمردی – جنب بامک سپه – تعمیرگاه خندانی

تلفن: 32227402

تلفن همراه: 09161710217


حمزه کرمی

آبادان: ابتدای خیابان 10 کارون – سرویس مجاز آزمایش

تلفن: 534424605

تلفن همراه: 09166330786


سید کیومرث موسوی

ایذه: چهار راه بسیج – خیابان شهید اشکبوس نادری – تهویه جنوب

تلفن: 43631211

تلفن همراه: 09166919447


مهران رفاعی

امیدیه: شهرک مطهری – میدان نیروی انتظامی – خدمات فنی مهندسی مهران

تلفن: 52620821

تلفن همراه: 09161910162


پویان رحمانی

آغاجاری: خیابان امام – تعمیرگاه سرد کننده کاوه – پلاک 15

تلفن:  52663197

تلفن: 52662220

تلفن همراه: 09163713005